Dijital Pazarlama Nedir? Dijital Pazarlamanın Önemi

Dijital pazarlama (Digital Marketing) olarak isimlendirilen kavram günümüz iş dünyasında adından sıkça bahsettirmektedir. Çünkü çağımızın getirdiği yenilikler ve teknolojik ilerlemeler geleneksel pazarlama yöntemlerini değiştirmektedir.

Dijital pazarlama (Digital Marketing) olarak isimlendirilen kavram günümüz iş dünyasında adını sıkça duyurmaktadır. Çünkü çağımızın getirdiği yenilikler ve teknolojik gelişim geleneksel pazarlama yöntemlerini de değiştirmektedir. Şirketler de bu değişime ayak uydurarak çeşitli pazarlama teknikleri ile rekabet gücünü üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamaktadırlar. Peki aslında dijital pazarlama nedir? Bu kavramın içi nasıl doldurulabilir?

Pazarlama yöntemleri, şirketler açısından satış yapma, satışları artırma gayesi ile kullanılmaktadır. Öncelikle pazarlama konusunda bir netlik getirmemiz gerekiyor, klasik pazarlama ve dijital pazarlama birbirinden ayrı iki pazarlama çeşididir. Klasik anlamda pazarlama, ürün ve hizmetlerin fiziksel olarak tanıtım faaliyetlerini içermektedir. Dijital pazarlama ise internet üzerinde, sanal platformlarda yapılan tanıtım faaliyetlerini içermektedir. Yazımızın devamında dijital pazarlama nedir, neden önemlidir noktalarına değineceğiz.

Dijital pazarlama ile insanların, sunulan hizmetlere ya da ürünlere olan ilgilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Özellikle eski dönemlerde pazarlama için kullanılabilecek iletişim alanları çok kısıtlıydı, ancak son dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler bu imkanları sınırsız hale getirmektedir. Böylelikle dijital pazarlama, iş dünyasının önemli bir kısmının üzerinde durduğu bir konu haline gelmektedir.

Dijital pazarlama, markaların tanıtım ve reklamcılık faaliyetlerini dijital ortamlara taşıması olarak adlandırılabilecektir. Özellikle mobil cihazların çok sık kullanıldığı dönemde internete ulaşım da oldukça kolay hale gelmektedir. Bu nedenle şirketlerin dijital pazarlama faaliyetlerini hedef kitlelere ulaştırma verimi artış göstermektedir. Öte yandan e-ticaret platformları, sosyal medya ve arama motorları gibi araçlar, şirketler için kullanıcılara kısa yoldan ulaşma imkanı tanımaktadır. İşte internet tabanlı tüm bu seçenekler, markaların dijital pazarlama yöntemlerinde etkin ve verimli kullanılabildiği ölçüde başarı sağlayabilmektedir.

Dijital Pazarlama Neden Önemlidir?

Dijital pazarlama nedir? Bu konuda sizlere temel ve basit bilgiler aktarmaya çalıştık. Dijital pazarlamanın ne olduğunu ve nasıl yönetilebileceğini kavramak dijital pazarlamanın neden önemli olduğunu anlamamızı sağlayacaktır. Dünya değişim içerisinde ve her geçen gün insan hayatında teknolojinin ağırlığı artmaktadır. İnternetsiz birey gün geçtikçe en düşük seviyelere gelmektedir. Bu nedenle gün içerisinde sosyal medyalar başta olmak üzere internet kullanımı had safhaya ulaşmaktadır. Bu noktada dijital pazarlama, teknolojik olanakların maksimum seviyede kullanılması ile birlikte şirketlerin yapacağı reklam, tanıtım ve satış yöntemlerinin hızlı ve yerinde kontrolünü sağlamaktadır.

Pazarlamada en önemli unsurlardan biri ürünün tanıtımının doğru zamanda ve doğru kişilere aktarılmasıdır. Üstelik bu süreçte atılması planlanan adımları her an güncellenme ihtiyacı doğabilmektedir. Bu nedenle dijital ortam markalara bu süreci etkileyebilme, hızlı müdahale, değişime imkan ve doğru kitle ile ulaşıma olanak sağlamaktadır. Özellikle mobil cihazlar ve internet uygulamaları sayesinde hedef kitlelerin kişisel verileri toplanabilmektedir. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş tercihler de doğru pazarlama imkanı olarak şirketlerin hizmetine sunulmaktadır. Bu imkan sayesinde hedef kitle doğru ve hızlı tespit edilebilmektedir.

Elbette dijital pazarlamanın bu kadar önemli ve değerli olmasının başka sebepleri de bulunmaktadır. Kısaca bu konulara da değinmek yerinde olacaktır.

  • Dijital pazarlama, şirketler açısından son derece önemli olan maliyet avantajları sağlamaktadır. Diğer yöntemlere oranla çok daha ucuz, hatta çoğu zaman ücretsiz bir tanıtım imkanı sunabilmektedir.
  • Raporlama ve anlık değerlendirmeler dijital pazarlama alanında mümkün olan ve şirketlere büyük kolaylık sağlayan unsurlar olarak gösterilebilmektedir.
  • Geri bildirim (feed back) imkanları ve etkili iletişim dijital dünyada ön plana çıkan artılardır. Müşteri ve hedef kitle ile anlık olarak bir araya gelinebilmektedir.
  • Dijital pazarlama sürecinde hedef kitle ile etkileşim üst düzeyde yaşanmaktadır.
  • Dijital pazarlama teknikleri yeniliklere imkan tanımakta olup yaşanan tecrübeler ile hızlı şekilde revize edilebilmektedir.
  • Ulaşılmak istenilen hedef kitleye daha sade ve günlük bir dil ile yaklaşım imkanı bulunduğundan anlaşılma başarısı yüksek olmaktadır.

Dijital Pazarlama Teknikleri Nelerdir?

Dijital pazarlama alanında kullanılmakta olan birçok teknik bulunmaktadır. Üstelik bu yöntemlere her geçen gün yenileri eklenmektedir. Zaten dijital pazarlamanın bu yönü cazip olması ve pazarlama başarısının artmasını sağlamaktadır. O halde, dijital pazarlama nedir ? Başlıca dijital pazarlama teknikleri nelerdir ?

İlk olarak arama motorları reklamlarından bahsetmek gerekmektedir. Bu yöntem içerisinde PPC (Pay Per Click), SEA (Search Engine Advertising) ve SEO (Search Engine Optimization) kavramlarına da yer verilmesini uygun bulmaktayız. Bazı kaynaklarda ayrı yöntemler olarak değerlendirilseler de saydığımız bu kavramların tümü arama motorlarının etkin kullanımında birlikte rol oynamaktadır. Etkin kullanım ile işletmelerin web sitelerinin ulaşılabilirliği, trafiği ve bu sayede hedef kitleye ulaşım kolaylaşmaktadır.

Bir diğer yöntem mail pazarlama ya da mail marketing seçeneğidir. Bu yöntemde kullanıcılara yani hedef kitleye elektronik posta vasıtasıyla doğrudan ulaşım sağlanmaktadır. Elektronik postalar ile kullanıcılarda gerekli etkileşimi sağlamak, satış potansiyeli oluşturmak ve markayı hatırlatmak mümkün olmaktadır.

Sosyal medya pazarlaması yöntemi günümüzde en sık başvurulan araçlardan biri olmaktadır. Bu yöntem, işletme adına kullanıcılar ile aktif şekilde iletişim imkanı sunmaktadır. Günümüzde sosyal medya kullanıcı sayısının hatırı sayılır ölçüde artmış olması hedef kitleye ulaşım sağlamada büyük kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda hızlı ve samimi iletişim şansı marka adına önemli avantajlar getirmektedir.

Web sitesi ve içerik pazarlama yöntemleri de işletmelerin sıklıkla başvurduğu önemli yöntemler arasında sayılabilecektir. Web siteleri markaların dijital dünyaya açılan ilk kapılarıdır. Bu sitelere çekilecek etkileşim ve yüksek trafik dijital pazarlamadaki hedef taşları oluşturmaktadır. İşletmelerin sahip oldukları web siteleri kullanıcı dostu ve kullanılabilir olduğu ölçüde fayda sağlayacaktır. İçerik pazarlama yönteminde de buraya kadar aktardığımız tüm kanallarda kullanılacak içeriklerin etkili ve çarpıcı şekilde oluşturulmasını amaçlamalıdır. Bu sayede geniş kitlelere ulaşma imkanı da artırılmış olabilecektir.

Markaların Dijital Dünyadaki Yeri

Yazımızın başında değindiğimiz üzere dijital dünya internet kullanımındaki artış ile birlikte oldukça büyük ölçeklere ulaşmıştır. Bu nedenle işletmeler hedef kitleleri ile dijital dünya üzerinde hızlı ve etkili iletişim kurabilmektedir. Özellikle dijital dünyada kendine sağlam bir yer oluşturan markalar mücadele gücü yüksek bir yapıya kavuşmaktadırlar. Çünkü sanal ortamda büyük kitlelere, düşük maliyet ile hızlı şekilde ulaşım imkânı elde etmektedirler. Dijitalleşmenin sağladığı avantajların tam anlamıyla kullanılabildiği sosyal medya alanları işletmelere büyük katkılar sunmaktadır.

Dijital dünyada markaların gücünün artırılması etkili sosyal medya kullanımı ile sağlanabilmektedir. Sosyal medya sayesinde firmalar coğrafi sınırlar ile kendilerini sınırlamaktan kurtulabilmektedir. Tüm dünyada edindikleri takipçiler ile marka tanınırlığını üst düzeye taşımaktadırlar. Bu sayede işletmelerin, iletişim ve satış kanalları da doğru orantılı olarak genişlemektedir. Dijital pazarlama nedir? Hangi alanlarda etkili kullanılabilir? Şeklinde bir soru ile konuya yaklaşıldığında sosyal medya platformlarının bu konuda oldukça başarılı olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle marka imajlarının korunması ve geliştirilmesi, sosyal farkındalık projeleri ve potansiyel müşteriler ile anlık temaslar başlıca avantajlar olarak sıralanabilecektir.

Günümüzde işletmelerin ve hedef kitlenin sıkça karılaştığı sosyal medya alanları söz konusudur. Bu alanlardan en önemlileri; Facebook, Twitter, Youtube, İnstagram, Linkedin gibi sosyal mecralar olarak belirmektedir. Bu sayılanların dışında işletmelerin oluşturacağı web siteleri ve bloglar sayesinde iletişim daha da güçlü hale getirilebilecektir. Özellikle kullanıcı deneyim ve yorumlarının bir araya getirildiği bazı web siteleri de marka prestiji açısından önem taşımaktadır. Sosyal medya pazarlamaları sayesinde tanınırlık ve hedef kitledeki büyüme elde edilebilecek artılar olabilecektir. Bununla birlikte sosyal medya üzerinde sağlanacak etkileşim sayesinde işletmelerin resmi sitelerinde trafik artışları da gözlenebilecektir.

Dijital Pazarlama Uzmanlığı

Bir markanın ya da şirketin ürünleri ve hizmetleri hakkında pazarlama faaliyetlerine ihtiyacı vardır. Günümüzde dijital pazarlama ile bu ihtiyaçlar hızlı şekilde karşılanabilmektedir. Ancak bu yöntemi doğru kullanacak ve bilgi sahibi kişiler gerekmektedir. Bu nedenle dijital pazarlama uzmanlığı kavramı ön plana çıkmaktadır. Söz konusu uzmanlar, hedef kitle belirlemek, pazar seçeneklerini değerlendirmek, yeni müşteriler edinmek ve markayı tanınır hale getirmek gibi bir dizi yöntemleri koordine etmektedir. Dijital pazarlama ile ilgili olan tüm yöntem ve alanlara hakim olan kişilerden oluşmaktadır.

Çağımızda şirketler markaları için dijital pazarlama uzmanlarına sıkça iş olanağı sunmaktadır. Dijital pazarlama uzmanlığı ise şirketlerin prestijlerini artırmak ve marka büyümesini ivmelendirmek konularında önemli rol üstlenmektedir. Dijital dünyadaki yeniliklerin takip edilmesi, şirket dijital alanlarının geliştirilmesi, sosyal medya alanlarının analizi ve değerlendirilmesi dijital pazarlama uzmanlarının görev alanları içerisinde yer almaktadır. Öte yandan bir dijital pazarlama uzmanı SEO, SEM, Google Analytics ve mobil pazarlama gibi çok önemli konulara da hakim olmalıdır. Dijital pazarlama nedir ? Ve nasıl uygulanmalıdır? Gibi konularda bu uzmanlar şirketlere yol gösterici olmaktadırlar.

Eğer sizde dijital pazarlamanın avantajlarından faydalanmak, işletmenizin marka bilinirliğini arttırarak ürün ve hizmetlerinizi e-ticaretin kazançlı dünyasıyla buluşturmak istiyorsanız SEO ve web tasarım çözüm ortağımız Pronovi Reklam ve Danışmanlık Ajansı ile iletişime geçebilirsiniz.

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
İlgili İçerikler