Mine Tekin

5 içerik
Bildiklerini hikaye anlatır gibi anlatmayı seven, yazılarını da bunun için eğlenceli bir araç olarak kullanan birisi.