Tuğba Kurdulu

3 içerik
Sanat, edebiyat ve toplum üzerine araştıran idealist bir proleter.