Yağmur Biçer

Yağmur Biçer

çokça zıtlıklar barındıran, nev-i şahsına münhasır, derin biri