Oedipus Kompleksi ve Elektra Kompleksi Nedir?

Oedipus kompleksi ve Electra kompleksi

Psikanaliz biliminin kurucusu olarak bilinen Sigmund Freud’un tartışmalı olan Oedipus Kompleksi ve eski dostu olan Carl Gustav Jung’un sunduğu Elektra kompleksi teorilerini inceliyoruz!

Psikanalitik teori, insan davranışlarına ve psikolojisine dair birçok ilgi çekici teori sunar. Bu teorilerden en önemlilerinden biri de Oedipus ve Elektra kompleksidir.

Bu iki kompleks, Freud’un ve eski dostu olan Carl Gustav Jung’ın, insan davranışlarının nedenlerini açıklamaya çalışırken ortaya attığı teorilerden bazılarıdır. Sigmund Freud, Oedipus Kompleksi kavramını psikanalitiğin merkezine yerleştirdi. Günümüzde geçerliliği tartışılsa da, hala önemli bir yere sahipler.

Oedipus Kompleksi Nedir?

Oedipus Kompleksi, Sigmund Freud’un kurucusu olduğu psikanalitik teoriye göre  “Bir çocuğun, karşı cinsteki ebeveynine duyduğu sahiplenme ve kendi cinsindeki ebeveynine karşı ise kıskançlık, öfke ve onu saf dışı etme arzusu“ olarak tanımlanabilir.

Sigmund Freud
Sigmund Freud

Freud’a göre her çocuğun ilk aşkı karşı cinsindeki ebeveynidir. Erkek bebeğin sürekli annesinden ilgi beklemesi, anneye karşı daha duygu yüklü olması ve anne ile babasını birlikte gördüğünde öfkelenmesi örnek olarak verilir.

Freud’un iddiasına göre Oedipal Kompleks, libido kaynağının çocuğun vücudunun erojen bölgelerinde yoğunlaştığı fallik gelişim evresi olan 3-6 yaş sırasında ortaya çıkar.

“Oedipus” Sözcüğü Nereden Geliyor?

Freud bu teorisini Yunan mitolojisindeki Sophokles’e ait Kral Oedipus hikâyesinden esinlenerek adlandırmıştır.

Oedipus, ebeveynleri tarafından daha bebekken terk edilir. Büyüyüp yetişkin olduğunda Thebes kralı olur. Oedipus farkında olmadan babasını öldürür ve annesi ile evlenir.

Charles François Jalabert'in 'Antigone, Oedipus'u Thebes'ten çıkarıyor' tablosu
Charles François Jalabert’in ‘Antigone, Oedipus’u Thebes’ten çıkarıyor’ tablosu

Elektra Kompleksi Nedir?

Freud’un eski dostu olan Carl Gustav Jung ise daha sonra Oedipus Kompleksi’nin kız çocuğuna evrilmiş halini “Elektra Kompleksi” isimli bir terim olarak sunmuştur.

Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung

Elektra Kompleksi kız çocuklarının babalarına karşı olan ilgisini kapsar. Elektra Kompleksi’nde kız çocukları annelerini kıskanır, babalarını paylaşmak istemezler. Bu teoriye göre, annelerini rakip olarak gören kız çocukları, babaya karşı aşırı düşkündürler.

“Elektra” Sözcüğü Nereden Geliyor?

Tıpkı Oedipus kompleksi gibi Elektra kompleksi de adını Yunan mitolojisinden alır. Freud’un öğrencilerinden Carl Gustav Jung, babasına duyduğu aşkla annesini öldürten Elektra’dan esinlenerek bu komplekse Elektra kompleksi ismini vermiştir.

Fakat Sigmund Freud, bu ifadeyi benimsememiş ve kompleksin hem kız hem de erkek çocuklarındaki hali için Oedipus kompleksi ifadesini kullanmayı tercih etmiştir.

Kız çocuk ve erkek çocuk arasındaki ayrımı net bir şekilde ifade ettiği için bu çalışmada “Elektra kompleksi” terimi kullanılacaktır.

William Blake Richmond'ın "Agamemnon'un Mezarı'ndaki Electra" tablosu
William Blake Richmond’ın “Agamemnon’un Mezarı’ndaki Electra” tablosu

Oedipus ve Elektra Kompleksinin Bilimsel Kanıt Noksanlığı

Oedipus Kompleksi ve Elektra Kompleksi, psikanalizdeki en çok tartışılan ve eleştirilen konulardan biridir. Bazı eleştirmenler, bu teorinin yanıltıcı ve aşırı genelleştirilmiş olduğunu söyleyerek, Freud’un çocukların ruhsal gelişimini anlamak için kullanılan diğer teorileri de sorgulamaya başlamıştır.

Eleştirmenler, Oedipus ve Elektra komplekslerinin herhangi bir bilimsel temeli olmadığını ve tüm çocukların bu kompleksleri yaşamadığını savunurlar.

Ayrıca, Freud’un bu teorileri, erkek ve kadınların cinsiyet rollerini ve toplumsal normları aşırı basitleştirdiği için eleştirilir. Bazı eleştirmenler, bu teorilerin, ailelerin ve toplumun cinsiyet rolleri hakkındaki beklentilerinin daha da güçlendirilmesine yol açtığını savunurlar.

Electra kompleksi
Electra kompleksi

Bununla birlikte, Oedipus ve Elektra kompleksleri hala birçok psikolog ve psikanalist tarafından önemli bir kavram olarak görülmektedir. Çünkü bu teoriler, çocukların cinsiyet kimliği ve aile dinamikleri konusundaki düşüncelerimizi şekillendirmede önemli bir rol oynar.

Bu teorilerin öğrenilmesi birçok insan için kendilerini ve diğer insanları anlamalarına yardımcı olabilir. Örneğin, Oedipus kompleksi yaşayan bir erkek, annesi ile ilişkisini daha iyi anlayarak, bu ilişkinin kendi hayatındaki diğer ilişkileri nasıl etkilediğini fark edebilir.

Benzer şekilde, Elektra kompleksi yaşayan bir kız, babası ile ilişkisini daha iyi anlayarak, bu ilişkinin kendisinin romantik ilişkileri üzerindeki etkisini anlayabilir. Fakat, Elektra Kompleksi günümüzde kabul gören bir teori değildir.

Oedipus ve Elektra komplekslerinin Günümüzdeki Önemi

Oedipus ve Elektra kompleksleri, psikoloji ve psikanaliz açısından önemli bir kavramdır.

Freud’un bu konudaki çalışmaları kendisinden sonrakilerin yeni teoriler geliştirmesine sebep olmuştur. Bu teorilerin öğrenilmesi ve anlaşılması, insan ilişkilerinde önemli bir role sahiptir.

Psikanalizin kurucusu olarak bilinen Sigmund Freud hakkında daha detaylı bilgi almak için “Sigmund Freud Kimdir? Fikir Hayatı ve Karakteri Üzerine” adlı rehberimize göz atabilirsiniz.

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
İlgili İçerikler