Antik Dünya’nın Yedi Harikası ve Tarihçesi

Antik dünyanın yedi harikası

Antik Dünya’nın Yedi Harikası, insanlık tarihindeki olağanüstü yapıları ve eserleri temsil eden bir liste olup, bu harikaların seçimi tarih boyunca değişiklik göstermiştir. 

Bu içeriğimizde Harikaların tarihçelerini, özelliklerini, mimarlık ve inşa süreçlerini inceleyeceğiz.

Antik Dünyanın Yedi Harikası’nın Tarihi

M.Ö. 280-220 yılları arasında yaşamış olan Yunan tarihçi Herodot’un yazılarına dayanarak, antik dünyanın en etkileyici ve görkemli yapıları olarak kabul edilir. Bu yapılar, mimari, sanat ve mühendislikteki ustalıklarıyla dikkat çekerler. 

Herodot
Herodot

Harikalar Mısır, Yunanistan, Türkiye ve Irak gibi farklı ülkelerde yer alır. Her biri kendi döneminde büyük öneme sahipti ve hala günümüzde insanları etkilemeye devam ediyor.

Dünyanın 7 Harikası Nasıl Seçildi? 

Harikaların seçimi, o dönemin tanınmış tarihçi ve gezginleri tarafından belirlenen belirli kriterlere dayanır. Bu kriterler, mimari mükemmeliyet, estetik değer, tarihî önem ve teknik başarı gibi unsurları içerir. Sadece yapıların fiziksel görünümü değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi önemini de ön plandadır. 

Giza Piramitleri (Mısır)

Giza Piramitleri
Giza Piramitleri

Antik Mısır’ın Giza Platosu’nda yer alan Giza Piramitleri, tarih boyunca büyüleyici bir gizem ve hayranlık kaynağı olmuştur.

Tarihçe 

Giza Piramitleri, Mısır’ın Giza Platosu’nda yer alan üç büyük piramitten oluşan antik bir yapı kompleksidir. Büyük Piramit olarak da bilinen Khufu Piramidi, Khafre Piramidi ve Menkaure Piramidi, Mısır’ın Eski Krallık döneminde (M.Ö. 2680-2504) inşa edilmiştir. 

Mimarlık ve İnşa Süreci

Khufu Piramidi (Büyük Piramit), M.Ö. 2580-2560 yılları arasında Firavun Khufu (Cheops) tarafından inşa edilmiştir. Yüksekliği yaklaşık 146.6 metre, taban uzunluğu ise yaklaşık 230.4 metredir. 2.3 milyon blok taşın kullanıldığı düşünülmektedir. Piramidin dış cepheleri, beyaz Tura kireç taşı ile kaplıdır.

Khafre Piramidi, M.Ö. 2558-2532 yılları arasında Firavun Khafre tarafından inşa edilmiştir. Khufu Piramidi’ne görece daha yüksek olan bu piramit, Firavunun adını taşır. Yüksekliği yaklaşık 136.4 metre, taban uzunluğu ise yaklaşık 215.3 metredir. Piramidin zirvesindeki kapağın bir kısmı hala korunmuştur. 

Menkaure Piramidi, M.Ö. 2532-2504 yılları arasında Firavun Menkaure tarafından inşa edilmiştir. Giza Piramitleri içinde en küçük olanıdır. Yüksekliği yaklaşık 65 metre, taban uzunluğu ise yaklaşık 108.5 metredir. Tepesindeki granit kapaklar zaman içinde çalınmıştır.

Giza Piramitleri’nin Özellikleri 

Giza Piramitleri, Eski Krallık dönemindeki Mısır’ın zirvesini temsil eder. Bu piramitler, hem mühendislik harikası olmaları hem de antik Mısır’ın kültürel ve dini önemini yansıtmaları bakımından dünya üzerinde eşsiz bir konuma sahiptir.

Babil’in Asma Bahçeleri (Irak) 

Babil'in Asma Bahçeleri
Babil’in Asma Bahçeleri

Antik dünyanın en büyük mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilen ve zengin bir tarih ve efsaneye sahip olan yapıdır.

Tarihçe ve Efsane

M.Ö. 7. yüzyılın ortalarında Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından inşa edilmiştir. Bu dönem, Babil İmparatorluğu’nun zirvesinde olduğu bir dönemdir. Ancak, bahçelerin varlığına dair arkeolojik veya yazılı kaynaklar sınırlıdır ve bazı modern araştırmacılar, bu bahçelerin gerçekten var olup olmadığı konusunda şüphelerini dile getirmiştir.

Babil Kralı II. Nebukadnezar
Babil Kralı II. Nebukadnezar

Babil’in Asma Bahçeleri’nin efsanesi, antik dönemlerdeki yazılı kaynaklarda detaylı bir şekilde anlatılmaz. Ancak, efsanevi bahçelerin Babil Kralı’nın karısı Amytis için inşa edildiği ve Amytis’in Medya’nın yeşil dağlarına özlem duyduğu için bu bahçelerin yaratıldığına dair bir efsane mevcuttur. 

Mimarlık ve Yapım Teknikleri 

Asma Bahçeleri, antik Babil mimarisinin harika bir örneğidir. Bahçeler, yükselen teraslar üzerine yerleştirilmiş ve katmanlı bir yapıya sahiptir. Her teras, ağırlıkların dengelenmesi için özel olarak inşa edilmiştir. 

Bahçelerin sulama sistemi, suyun yüksek teraslardan aşağıya doğru akmasını sağlayan bir dizi sulama kanalı içeriyordu. Yapıda kullanılan malzemeler arasında kil, taş ve kerpiç bulunmaktaydı. Asma Bahçeleri’nin, o dönemdeki mühendislik bilgisiyle inşa edilmiş karmaşık bir yapı olduğu düşünülmektedir.

Asma Bahçeleri’nin Özellikleri 

Bahçelerin her bir terası, farklı bitki örtüsü ve süslemelerle düzenlenmiştir. Yüksek teraslar, düşey bahçelerin oluşturulmasına izin vermiştir. Bahçelerde çeşitli ağaçlar, çiçekler ve bitkiler bulunmaktaydı.

Artemis Tapınağı (Efes, Türkiye) 

Artemis Tapınağı
Artemis Tapınağı

Günümüzde, Efes Antik Kenti‘nin bir parçası olarak ziyaretçilere açık olan kalıntıları, geçmişin büyüklüğünü ve Artemis’e olan tapınmanın izlerini taşımaktadır.

Tapınağın Tarihçesi 

Antik Efes şehrinde, Artemis‘e adanmış büyük bir tapınaktır. İlk olarak M.Ö. 6. yüzyılın başlarında, Lidyalılar tarafından yapılmış ve zaman içinde birkaç kez yeniden inşa edilmiştir. Tapınak, çeşitli dönemlerde farklı kültürler tarafından yönetilen Efes’te Artemis’e olan tapınmanın bir sembolüdür. Ayrıca doğurganlık, avcılık ve doğa güçleriyle ilişkilendirilen dini ritüellerin merkezi haline gelmiştir.

Mimarlık ve Detaylar 

Yapının orijinal hali, Dorik tarzında yapılmış, ancak sonraki yeniden yapılanmalarda İyon tarzı etkiler göstermiştir. Tapınak, yaklaşık olarak 125 x 60 metrelik devasa bir alanı kaplamaktaydı.127 adet, 18 metre yüksekliğindeki büyük Dorik sütunla çevriliydi. 

Sütunlar, tapınağın etrafını saran cephede, Artemis’e adanmışlık simgesiydi. Ayrıca birçok değerli heykel ve sanat eseriyle süslenmiştir. Artemis’in heykeli tapınağın içindeydi ve bu heykel, Artemis’i doğurganlık ve bereket tanrıçası olarak tasvir ediyordu.

Zeus Tapınağı (Olimpia, Yunanistan) 

Zeus Tapınağı
Zeus Tapınağı

Fidias’ın ustalıkla yarattığı Zeus heykeli, Yunan mitolojisindeki en yüksek tanrının büyüklüğünü ve ihtişamını yansıtmaktadır.

Tapınak ve Yunan Mitolojisi 

M.Ö. 470-456 yılları arasında, mimar Libon tarafından inşa edilmiştir. 64.12 x 27.68 metre ölçülerinde büyük bir tapınak olarak inşa edilmiştir. Antik Yunan’ın Olimpia kentinde, Olimpiyat Oyunları‘nın düzenlendiği alanın içinde yer almaktadır. Tapınak, Antik Yunan mitolojisindeki en önemli tanrılardan biri olan Zeus’a adanmıştır. Olimpiyat Oyunları, Zeus’a saygı göstermek ve ona dualar etmek amacıyla düzenlenirdi.

Fidias’ın Heykelleri ve Mimarlık 

Heykeltıraş Fidias, Zeus Tapınağı için ünlü Zeus heykelini tasarlamış ve yapmıştır. Heykel, altın ve fildişi kullanılarak yapılmış, oturan Zeus’u tasvir eden etkileyici bir eserdir. Tapınak, Dorik tarzında yapılmıştır ve 13 x 6 sütun düzenine sahiptir. Zeus heykeli, tapınağın içinde, kutsal bir odada yer almaktaydı. Mimarlık, döneminin en büyük yapılarından biri olarak kabul edilmekteydi.

Mozole (Halikarnas Türkiye)

Halikarnas Mozolesi
Halikarnas Mozolesi

Antik çağda Halikarnassos olarak bilinen bugünkü Bodrum’da bulunan antik bir anıt mezardır.

Tarih ve Mauzolos’un Anısı 

Antik dönemin Halikarnas şehrinde, M.Ö. 353-350 yılları arasında inşa edilmiştir. Anıt, Karya Satrapı Artemisia II tarafından eşi Mauzolos’un anısına yapılmıştır. Mauzolos, Karya Satraplığı’nı yöneten ve bölgedeki büyük bir hükümdar olan Artemisia II’nin eşidir.

Mimarlık ve Sanat Detayları 

Mimar Satyros ve Pythius‘un ortak çalışması olarak bilinir. Dorik, İyon ve Karyalı mimari ögeleri içerir. Anıt, dönemin ünlü sanatçılarından Skopas, Leochares ve Bryaxis gibi heykeltıraşlar tarafından süslenmiştir. Friz üzerinde, Amazonlar ve Yunan tanrılarına adanmış detaylı kabartmalar yer alır.

Rodos Heykeli (Rodos, Yunanistan) 

Rodos Heykeli
Rodos Heykeli

Rodos Heykeli, Antik Yunan dönemindeki büyük başarıları ve direnişi sembolize eden önemli bir anıttır.

Heykelin Tarihçesi  

M.Ö. 304 ile M.Ö. 282 yılları arasında inşa edilmiştir. Makedonya kralı Demetrios Poliorketes’in kuşatma girişimine karşı zaferin bir sembolü olarak inşa edilmiştir. Zafer sonrasında, kuşatma sırasında yaralanan Rhodoslu denizcilerin onuruna bir anıt olarak düşünülmüştür.

Mimarlık ve İnşa Süreci 

Heykelin baş mimarı Lyssipos’tur, Antik Yunan’ın ünlü heykeltıraşlarından biridir. Lindos’taki bronz madenlerinden getirilen malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir heykel. 

Rodos Heykeli’nin Özellikleri 

Tamamlanmış haliyle 33 metreye ulaşmış ve antik dünyanın en yüksek anıtlarından biri olmuştur. Heykelin tabanı ve taş temel dahilindeki yüksekliği ise 46 metreydi ve bir deniz feneri gibi kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Rodos Heykeli, elinde bir meşe dalı ve feneri ile bir gemiyi işaret eden bir konumda tasvir edilmiştir.

Efes Artemis Tapınağı (Efes, Türkiye) 

Efes Artemis Tapınağı
Efes Artemis Tapınağı

İkinci bir Artemis Tapınağı, orijinali yıkıldıktan sonra Roma İmparatoru Augustus’un emriyle M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilmiştir. Bu tapınak, öncekilerine benzese de daha küçük ölçülere sahiptir. İlk tapınak antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiş, ikinci tapınak ise bu geleneksel mimari ve dini öneme devam etmiştir.

Mimarlık ve Sanat Detayları 

İkinci tapınak, Yunan mimarisi özelliklerini taşımakla birlikte Roma etkilerini de içermiştir. Çeşitli heykeller ve süslemelerle zenginleştirilmiştir. Orijinaline benzer bir sütun düzeni ile çevrilmiştir. İnşa stili, Roma mimarisinin etkilerini yansıtmaktadır. 

Ayrıca bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa, sitemizde yer alan “Dünya’nın En Etkileyici 18 Antik Yapısı” adlı listemize göz atabilirsiniz.

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
İlgili İçerikler