Merve Bozkurt

9 içerik
Nesnel koşulların bilinciyle ücra köşede icra.

Resimde Art Nouveau Hareketi

19. yüzyılın son çeyreğinde yeni arayışların neticesi olarak ortaya çıkmış Art Nouveau akımının resim sanatındaki yansımalarına, akımın özelliklerine,…