Scaled Agile Framework (SAFe) Eğitimleri – Agile Dönüşümünde İleri Adımlar

Scaled Agile Framework Nedir? SAFe’nin Yapısı ve İlkeleri, uygulama avantajları ve başarılı bir Agile dönüşümü için yapılması gerekenler nelerdir, tüm detaylarıyla Scaled Agile Framework (SAFe) Eğitimleri rehberimizde değindik.

Scaled Agile Framework Nedir?

Ölçekli Agile Çerçeve (SAFe), Agile uygulamaları kurumsal ölçekte uygulamaya yönelik bir metodolojidir. Agile’ın bilinen esnekliğini ve yanıt verebilirliğini korurken birden çok Agile ekibinin çalışmalarını koordine etmek için bir çerçeve sağlar.

SAFe’nin Yapısı ve İlkeleri

SAFe, Portföy, Program ve Ekip dahil olmak üzere birkaç katmandan oluşur ve çerçeveyi destekleyen bir dizi rol, tören ve eser içerir. Kuruluşlar, SAFe ilkelerini ve uygulamalarını takip ederek strateji ve yürütmeyi uyumlu hale getirebilir, ekipler arasında koordinasyon sağlayabilir, müşterilere değer sunabilir ve değişime daha etkin bir şekilde uyum sağlayabilir.

SAFe’nin yapısı üç ana seviyeye dayanmaktadır:

 1. Portföy Seviyesi: Bu seviye, organizasyonun stratejisini Agile geliştirme çabalarıyla uyumlu hale getirmeyi içerir. Sürekli bir iş akışı aracılığıyla planlayan, yürüten ve değer sağlayan Agile ekiplerin uzun ömürlü, işlevler arası ekipleri olan bir dizi Agile Sürüm Treni (ART) içerir.
 2. Program Seviyesi: Bu seviye, bir ART’nin parçası olan birden fazla Agile ekibin çalışmalarını koordine etmeye ve entegre etmeye odaklanır. Agile ekiplerin birlikte çalışmasını ve Program Artışı (PI) adı verilen belirli bir zaman çerçevesi içinde bir dizi özellik veya yetenek sunmasını sağlayan bir dizi tören, rol ve eser içerir.
 3. Ekip Seviyesi: Agile takımların işlerini yaptıkları seviyedir. Ekipler çapraz işlevlidir, kendi kendini organize eder ve sık sürümler ve müşteri geri bildirimleri yoluyla müşterilere değer sunmaktan sorumludur.

SAFe ilkeleri dört ana değere dayanmaktadır:

 1. Hizalama: Herkesin aynı hedeflere doğru çalışmasını sağlamak için organizasyonun stratejisini Agile geliştirme çabalarıyla uyumlu hale getirmek.
 2. Yerleşik Kalite: Kalitenin en başından itibaren ürüne dahil edilmesini ve geliştirme sürecinin önemli bir yönünü oluşturmasını sağlamak.
 3. Şeffaflık: Herkesin aynı fikirde olmasını sağlamak için geliştirme sürecini ve ilerlemeyi paydaşlar dahil herkes için görünür kılmak.
 4. Program Yürütme: Sık sürümler ve müşteri geri bildirimleri yoluyla müşterilere değer sağlamak ve geliştirme sürecini sürekli iyileştirmek.

SAFe, bu değerlere ek olarak, insan etkinliğini artırmayı ve güçlendirmeyi, bir inovasyon kültürü yaratmayı ve çalışma sistemini sürekli iyileştirmeyi içeren Yalın Agile Liderliğin önemini de vurgulamaktadır. SAFe ayrıca, geliştirme sürecini desteklemek ve ekiplerin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için Scrum, Kanban ve Lean dahil olmak üzere Agile uygulamalarının ve araçlarının kullanımını teşvik eder.

SAFe Uygulamasının Avantajları

SAFe’nin uygulanması kuruluşların performanslarını geliştirmelerine, maliyetleri düşürmelerine ve müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmalarına yardımcı olabilir. İşte bu avantajlardan bazıları:

 1. Ölçeklenebilirlik: SAFe, kuruluşların Agile uygulamaları tek bir ekipten birden çok ekibe ve farklı departmanlar veya bölümler arasında ölçeklendirmesine olanak tanır. Bu, kuruluşların müşterilere daha etkin ve verimli bir şekilde değer sunmasını sağlar.
 2. Hizalama: SAFe, kuruluşun stratejisini Agile geliştirme çabalarıyla uyumlu hale getirmek için bir çerçeve sağlar. Bu, herkesin aynı hedef ve önceliklere yönelik çalışmasını sağlar ve başarı olasılığını artırır.
 3. İşbirliği: SAFe, ekipler, departmanlar ve paydaşlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi teşvik eder. Bu, sorunların daha hızlı ve etkili bir şekilde belirlenip çözülmesine yardımcı olur ve ayrıca bilgi paylaşımını ve sürekli öğrenmeyi kolaylaştırır.
 4. Daha Hızlı Pazara Ulaşma Süresi: Kuruluşlar, Agile Release Trains (ART’ler), Program Artışı (PI) planlaması ve sürekli entegrasyon ve teslimat gibi SAFe uygulamalarını kullanarak müşterilere daha hızlı ve daha sık değer sunabilir.
 5. İyileştirilmiş Kalite: SAFe, yerleşik kalitenin ve kusurları, yeniden işlemeyi ve teknik borcu azaltmaya yardımcı olan ve aynı zamanda müşteri memnuniyetini artıran sürekli iyileştirmenin önemini vurgular.
 6. İş Çevikliği: SAFe, kuruluşların pazardaki, müşteri gereksinimlerindeki ve teknolojideki değişikliklere karşı daha Agile ve duyarlı olmalarına yardımcı olur. Bu, kuruluşların daha hızlı ve etkili bir şekilde uyum sağlamasına ve yenilik yapmasına olanak tanır ve aynı zamanda başarısızlık riskini azaltmaya da yardımcı olur.

SAFe ile Ölçeklendirme Yapmanın Yolları

Kuruluşlar, SAFe ilke ve uygulamalarını takip ederek Agile uygulamalarını ölçeklendirebilir ve hedeflerine daha etkin bir şekilde ulaşabilir. SAFe ile ölçeklendirmenin birkaç yolu vardır:

 1. Değer Akışlarını Tanımlayın: Değer akışı, müşteriye değer sunmak için atılan bir dizi adımdır. Değer akışlarını belirlemek, SAFe ile ölçeklendirmenin ilk adımıdır. Kuruluşlar, değer akışlarını ve bağımlılıklarını anlayarak SAFe’yi uygulamak için bir yol haritası oluşturabilir.
 2. Agile Sürüm Trenlerini (ART’ler) Uygulayın: ART’ler, sürekli bir iş akışı aracılığıyla değer planlayan, yürüten ve teslim eden Agile ekiplerin uzun ömürlü, işlevler arası ekipleridir. ART’lerin uygulanması, SAFe’nin temel bir unsurudur ve birden çok ekibin çalışmasını koordine etmeye yardımcı olur.
 3. PI Planlaması Oluşturun: Program Artışı (PI) planlaması, yaklaşan PI için çalışmayı planlamak üzere ART üyelerini bir araya getiren düzenli bir olaydır. Bu, ekiplerin hizalanmasına ve aynı hedefler doğrultusunda çalıştıklarından emin olunmasına yardımcı olur.
 4. Portföy Kanbanı Oluşturun: Portföy kanbanı, kuruluşların iş portföylerini yönetmelerine ve önceliklendirmelerine yardımcı olan görsel bir araçtır. Çalışmanın üst düzey bir görünümünü sağlar ve kuruluşun en önemli ve değerli girişimler üzerinde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.
 5. Uygulama Toplulukları (CoP’ler) Oluşturun: CoP’ler, ortak bir ilgi alanını veya uzmanlığı paylaşan insan gruplarıdır. CoP’ler oluşturmak, bilgi paylaşımını ve sürekli öğrenmeyi teşvik etmeye yardımcı olabilir ve ayrıca bir yenilik kültürünün geliştirilmesine yardımcı olur.
 6. DevOps Uygulamalarını Uygulayın: DevOps, yazılım geliştirme (Dev) ile BT operasyonlarını (Ops) birleştiren bir dizi uygulamadır. DevOps uygulamalarını uygulamak, kuruluşların müşterilere daha hızlı ve daha sık değer sunmasına yardımcı olabilir.

SAFe ile Agile Dönüşümünü Yönetme

SAFe ile Agile dönüşümü yönetmek için bir kuruluş mevcut durumunu belirlemeli, bir vizyon geliştirmeli, bir liderler koalisyonu oluşturmalı, bir yol haritası oluşturmalı, SAFe uygulamalarını uygulamalı, ölçümler ve geri bildirim döngüleri oluşturmalı, bir işbirliği kültürü geliştirmeli, eğitim ve koçluk sağlamalı, geri bildirim ve değişen koşullara dayalı olarak stratejiyi sürekli olarak uyarlamalı ve geliştirmelidir.

SAFe ile Proje Yürütme ve Uygulama Yöntemleri

SAFe eğitimleri nedir
Scaled Agile Framework

SAFe, Agile Release Trains (ART’ler), Program Increment (PI) planlama, Lean-Agile bütçeleme ve DevOps uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli proje yürütme ve uygulama yöntemleri sağlar.

Agile Sürüm Trenleri, sürekli bir iş akışı aracılığıyla değer planlayan, yürüten ve sunan Agile ekiplerden oluşan çapraz işlevli ekiplerdir.

Program Artışı planlaması, yaklaşan PI için çalışmayı planlamak üzere bir ART üyelerini bir araya getiren düzenli bir etkinliktir. Yalın Agile bütçeleme, ART’lerle uyumlu bir finansman yaklaşımıdır ve kuruluşların bireysel projeler yerine değer akışlarını finanse etmesini sağlar.

DevOps uygulamaları, müşterilere daha hızlı ve daha sık değer sunmak için yazılım geliştirme ve BT operasyonlarını birleştirir. Kuruluşlar bu yöntemleri kullanarak projelerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütebilir ve uygulayabilir.

SAFe Eğitimleri ve Sertifikaları

SAFe, SAFe metodolojisini öğrenmek ve uygulamak isteyen kişi ve kuruluşlar için çeşitli eğitimler ve sertifikalar sunar. Popüler SAFe eğitimlerinden ve sertifikalarından bazıları şunlardır:

 1. SAFe Agilist (SA) – SAFe için temel sertifikadır ve SAFe’nin temel ilke ve uygulamalarını kapsar.
 2. SAFe Uygulayıcısı (SP) – Bu sertifika, SAFe ilke ve uygulamalarının pratik uygulamasına odaklanır.
 3. SAFe Scrum Master (SSM) – Bu sertifika, Scrum Master’ın bir SAFe organizasyonundaki rolüne odaklanır.
 4. SAFe Ürün Sahibi/Ürün Yöneticisi (POPM) – Bu sertifika, bir SAFe organizasyonundaki Ürün Sahibi/Ürün Yöneticisinin rolüne odaklanır.
 5. SAFe Advanced Scrum Master (SASM) – Bu sertifika, bir SAFe organizasyonunda bir ekibe liderlik etmek için gerekli olan ileri düzeyde beceri ve bilgiye odaklanır.
 6. SAFe Release Train Engineer (RTE) – Bu sertifika, bir SAFe organizasyonunda Release Train Engineer’ın rolüne odaklanır.
 7. SAFe Agile Yazılım Mühendisi (ASE) – Bu sertifika, bir SAFe organizasyonunda Agile yazılım geliştirme için gerekli becerilere odaklanır.

Bu sertifikalar, bir kişinin SAFe metodolojisini anladığını ve ustalığını gösterir ve kariyer gelişimi ve profesyonel gelişim için değerli olabilir. SAFe ayrıca, SAFe’yi geniş ölçekte uygulamak isteyen kuruluşlar için çeşitli eğitim kursları ve atölye çalışmaları sunmaktadır.

SAFe Eğitimi Veren Şirketler

SAFe resmi sitesi
SAFe resmi sitesi

SAFe eğitimleri ve kursları, alanında uzman ve deneyimli SAFe eğitmenleri tarafından verilmektedir. Dünya çapında farklı dillerde ve tarihlerde sunulan çevrimiçi ve canlı eğitim imkanı olan SAFe eğitimi veren şirketler vardır. Bu eğitimleri verenler arasında; SAFe resmi sitesinde yer alan SAFe Training Class kursları ve üçüncü taraf SAFe eğitimi veren kurs platformları yer almaktadır.

Ayrıca bu platformlarında ötesinde iş ortamınızın rolüne göre planlı bir SAFe Eğitimi almak da mümkündür. Özellikle Almanca konuşan SAFe topluluğunun tamamında en yüksek rank değerlerine sahip SAFe eğitim sağlayıcısı olan tectrain Academy, Türk bir ekibe de sahip olduğundan dolayı Türk kursiyerler için Türkçe destek konusunda önemli bir avantaj sağlamakta.

tectrain Academy’nin SAFe eğitimlerine buradan ulaşabilirsiniz: tectrain SAFe Eğitimleri

SAFe Uygulamasında Karşılaşılan Zorluklar

SAFe’yi geniş ölçekte uygulamak, kuruluşlar için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli zorluklar ortaya çıkarabilir:

 1. Değişime karşı direnç: SAFe’nin uygulanması, organizasyonel kültür ve zihniyette önemli bir değişiklik gerektirir ve bu, değişime dirençli olabilecek bazı çalışanlar için zorlayıcı olabilir.
 2. Anlama eksikliği: SAFe, Agile uygulamalarında yeni olan kuruluşlar için zorluk teşkil edebilecek, tam olarak anlaşılması ve uygulanması zaman ve çaba gerektirebilen karmaşık bir metodolojidir.
 3. Liderlik desteği eksikliği: SAFe uygulaması, güçlü liderlik desteği ve katılım gerektirir ve bu olmadan uygulama başarılı olmayabilir.
 4. Silo departmanları: SAFe, bağımsız çalışmaya alışkın silo departmanları olan kuruluşlar için zor olabilecek fonksiyonlar arası işbirliğini vurgular.
 5. Ölçeklenebilirlik sorunları: SAFe, karmaşık sistemlere sahip büyük kuruluşlar için tasarlanmıştır ve onu daha küçük kuruluşlara ölçeklendirmek zor olabilir ve değişiklik gerektirebilir.
 6. Yetersiz eğitim ve koçluk: Başarılı SAFe uygulaması için uygun eğitim ve koçluk şarttır ve yetersiz eğitim, SAFe uygulamalarının yanlış anlaşılmasına ve yanlış uygulanmasına yol açabilir.

Kuruluşlar, bu zorlukları tanımlayarak ve ele alarak SAFe’yi geniş ölçekte başarılı bir şekilde uygulama şanslarını artırabilir.

SAFe ile Başarılı Bir Agile Dönüşümü İçin Yapılması Gerekenler

SAFe ile başarılı bir Agile dönüşüm için bir kuruluş aşağıdaki adımları atmalıdır:

 1. SAFe metodolojisi ve faydaları hakkında net bir anlayış geliştirin.
 2. Agile dönüşüme kendini adamış güçlü bir liderlik koalisyonu kurun.
 3. Kuruluşun mevcut durumunun kapsamlı bir değerlendirmesini yapın ve iyileştirme alanlarını belirleyin.
 4. Agile dönüşüm için kuruluşun stratejisi ve öncelikleriyle uyumlu ayrıntılı bir yol haritası geliştirin.
 5. Bir pilot proje veya Agile Release Train (ART) ile başlayarak küçük başlayın ve kademeli olarak büyütün.
 6. Sürekli iyileştirme ve öğrenmeye odaklanarak SAFe uygulamalarını ve ilkelerini uygulayın.
 7. İşbirliği, yenilik ve sürekli öğrenme kültürünü teşvik edin.
 8. Agile ekiplere ve liderlere eğitim, koçluk ve destek sağlayın.
 9. İlerlemeyi izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için ölçümler ve geri bildirim döngüleri oluşturun.
 10. Agile dönüşüm stratejisini geri bildirime ve değişen koşullara dayalı olarak sürekli olarak uyarlayın ve geliştirin.

SAFe eğitimleri kurumların ve işletmelerin potansiyel verimliliğine birçok fayda sağlamaktadır. Bu nedenle sürekli iyileştirilen iş deneyimini artırdığı gibi veri yönetimine de fayda sağlamaktadır.

Ayrıca bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa yine sitemizde yer alan “Yöntem ve Uygulamalarla Kaizen Metodu” adlı rehberimize de göz atabilirsiniz.

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
İlgili İçerikler