Sanatta Modern ve Postmodern Ayrışmanın Temelleri - Thinpo
Bilim, Sanat ve Teknoloji Platformu

Aramak istediğiniz kelime nedir?

Thinpo - Sanatta Modern ve Postmodern Ayrışmanın Temelleri
Thinpo - Sanatta Modern ve Postmodern Ayrışmanın Temelleri

Sanat

Sanatta Modern ve Postmodern Ayrışmanın Temelleri

Okuma Süresi: 3 dk Sanatta Modern ve Postmodern Ayrışmanın Temelleri ve iki temel sanat akımının bulgu ve yöntemleriyle analizini içeren teknik bir ikilem hakkında sanatsal bir çalışma.

Abone Ol google-news

Sanatta modern ve postmodern ayrışmanın temelleri, modernizm ve postmodernizm arasındaki farklar ve iki temel sanat akımının bulgu ve yöntemleriyle analizini içeren teknik bir ikilem hakkında sanatsal bir çalışma.

Heykel ve resim gibi geleneksel sanat formlarında, modernistler ve postmodernistler sanatın tarihini ve bu sanat biçimlerinin yaratıcı durumları için olanaklarını sorgulamaya başladılar. Bu nedenle, sanatın estetik yorumu, iki tarafa ayrılan sanat dünyasının merkezi bir uğraşı haline geldi: sanatın bize dünya hakkında bir şeyler söyleyebileceğine inanan realist taraf; ve sanatın izleyicinin gördüklerinin ötesinde nesnel bir anlamı veya geçerliliği olduğunu reddeden postmodernist taraf. Bu makalede, modernizm-postmodernizmin sanatta ayrışmasının bazı temel özelliklerini tartışacağız.

Modernistlerin çalışmalarının ana konusu, geleneksel toplumların çürümesinin ve modern insanın manevi ve maddi çöküşünün belirtisi olarak gördükleri modernizmin yükselişiydi. Bu, çalışmaları genellikle modernizmin temalarına dayanılarak tanımlanan Sartre ve de Champlain’in yazılarında görülebilir. Bu sanatçılar ayrıca geleneksel ‘modern’ normların dışında işler üretmeye çalıştılar. Jean Monet, Fransız Devrimi’nin ilk döneminde, Monet hanedanlığının altına düşen çok seçkin çevrenin bir parçası olmasına rağmen, yeni Fransız aristokrat tarzına uyan parçalar üretti. Modernistlerin temel teorik kaygıları vardı: Bunlar modern teknolojinin yayılması ve geleneksel otoritenin gerilemesi olarak sınıflandırılabilir . İlk modernist kaygı, yeni teknolojilerin sanat, özellikle modern insanın kimlik duygusu üzerindeki etkisiyle ilgiliydi. Bu, izlenimciliğe ve onunla ilişkilendirilen sanat eserlerine yapılan vurguda görülebilir. Otoritenin düşüşüyle ​​ilgili ikinci modernizm kaygısı, daha sonraki otonomizasyon ve postmodernizm fikirleriyle yakından özdeşleştirilen Anti-Derrida hareketinde ve onun öznellik teorilerinde görülebilir. Monet, The Shift adlı ünlü tablosunda, bir bahçede duran ve geçen bir buluta bakan bir çiftin resmedildiği bir sahneydi. Collins‘e göre modern kelimesi ilk olarak on sekizinci yüzyıl Fransız düşünürü Louis De La Rouchfoucauld tarafından kullanıldı. İlk olarak Thomas Jefferson‘un makalesinde İngilizce olarak yer aldı. Jefferson’a göre modernizm, ‘Devletin yönetim erki, din, eğitim ve tavrını değiştirmeli’ ve ‘halkın mutluluğu ve refahı herhangi bir medeni yasada tek amaç olmalı’  diye ekliyor. Jefferson, modern eğitim yöntemlerini kullanarak ve sosyal hayatı basitleştirerek, insanların daha mutlu ve sağlıklı olacağını umuyordu. Modern makineleri ve diğer modern aletleri kullanarak daha yüksek bir eğitim ve refah standardı elde edebileceklerini umuyordu. Jefferson’un bu sanat görüşü, yirminci yüzyılın başından beri ileri sürülen modernist fikirlerin çoğunu yansıtıyor. Bununla birlikte, modernizmin zaferi, hareketi takip etmeyenler tarafından genellikle yanlış yorumlanır. Leo Tolstoy gibi bazı modernistler, modern sanatı, önceki sanatın insani tonundan yoksun olarak ve bir tür “asi” sanat biçimini savunmakla suçluyorlar. Andy Warhol gibi diğerleri modern sanatı anlamsız, yaşam ve zaman kaybı olarak görüyor. Sürrealist sanatçılar, modern sanatın gerçeğe ters düştüğünü ve ‘gerçeğin ıssızlığını’ yarattığını öne sürüyor. Bu düşünceye tepki olarak, aralarında Jean-Claude Lamy, Peter Gabriel ve Paul Coelho’nun da bulunduğu bir dizi sanatçı, gerçek sanatın ne olduğu ve modern sanattan nasıl farklı olduğu konusunda kendi fikirlerini geliştirdiler. Edebiyatın şarkıdan hikâyeye, trajediden komediye ve görüntüden gösteriye tüm yaratıcı ifade biçimlerini içerdiğine işaret ederek sanat ve edebiyatın bir arada olduğunu savunuyorlar. Gabriel ve Coelho ayrıca sanat ve yaşam arasında büyük farklılıklar olduğunu ve ikisinin birbiriyle bağlantılı olabileceğini, ancak doğrudan doğruya olmasa da buna işaret ediyorlar. Gabriel kitabında sanatın bir tür blöf olduğunu öne sürmüş ve yaratıcısı, gizli gerçeği söylemeden önce izleyicinin ne düşüneceğini, söyleyebileceğini veya yapabileceğini tahmin ediyor. Ona göre sanat bir tür tiyatro.

Modernizm ve Postmodernizm Arasındaki Farklar

Modernizm Postmodernizm
Nesnel, Teorik, Analitik Teorileri ve analitik düşünceyi reddeder
Hayatın soyut bir gerçek olduğunu savunurlar Evrensel gerçekliği reddeder
Tutarlı bir dünya görüşü oluşturma niyetindedirler Entelektüel sanat anlayışı ve halk için sanat anlayışı arasındaki farkı ortadan kaldırmaya çalışır.
Ciddiyet İroni, Parodi

 

İngiliz Çağdaş sanatçı Peter Lamb, modern toplumu, özellikle de maddi kültüre olan saplantısını ve maddi kültüre olan doyumsuz iştahını eleştiriyor. Sanatın, hoşgörülü bir zevk arayışından ziyade, bir ‘teslim olma‘ biçimi olması gerektiğine inanıyor. Lamb, sanatın aslında dünyayı değiştirebileceğine inanmıyor, ancak insanlık üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğine inanıyor. Sanata ‘beşikten mezara’ yaklaşımına karşı çıkıyor, sanata sadece dekoratif bir süs olarak ya da bakılması gereken bir şey olarak bakıyor ve sanatın kültür ve toplum üzerindeki etkisine şüpheyle bakıyor. Sanatın modern insan üzerindeki etkisini tartışırken Lamb, modern insanın duygularıyla bağını kaybettiğine ve sanatın bu bastırılmış duyguların bir ifadesi olduğuna dikkat çekiyor. Büyük ressamların aralarında bir birlik yarattığını öne sürüyor. 20. yüzyılın başlarında sanat camiası modern sanat ile yeni arayışlar dönemini başlattığında ne var ki yöntem ve bulguları yanı sıra tepkileri de beraberinde getirmiştir. Artan tepki ve karşıt söylemler postmodern sanat adıyla yeni bir sanat anlayışını doğurmuştur. Ancak bu arayışlar anlamsızlıklar ve çeşitli krizlerle sonuçlanmıştır. Rasyonel düşünce ve bilimin yön verdiği anlayışın zıddı olan irrasyonellik fikri postmodernizm ile sanatın felsefi yönünü bir ikileme sürüklese de her iki akım da aslında sanatın temel gereğine ilham veriyor.

İçerik Yazarı

Edebiyata, sanata, bilime ve "iyi" kitaplara tutkuyla bağlı, internetin ücra köşelerinde editörlük yapmış, nevi şahsına münhasır yazar bozuntusu.

Yorum

Öne Çıkan İçerikler

Film ve Dizi

Okuma Süresi: 5 dk K Pop Gruplarının Yer Aldığı Güney Kore Mini Dizileri listemizde bu hafta K Pop erkek müzik gruplarının başrolünde yer alan...

Girişimcilik

Okuma Süresi: 3 dk Vizyon kavramının öneminden, hayal ile vizyon arasındaki farklardan ve nasıl vizyon sahibi olabileceğimizden bahsettik.

Bilim

Okuma Süresi: 3 dk İnsanlığı Ay'a götüren teknolojiyi icat etti ve dünyayı uzay ligine atlattı. Savaştan kaçarak başarılara imza atan Nazi roket teknisyeninin Amerika'ya...

Film ve Dizi

Okuma Süresi: 5 dk Alman yapımı Balloon filmi, gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen ve izleyicinin nabzını yüksek tutmasıyla akıllara kazınan bir yapım. Peki balonla...

Oyun İncelemeleri

Okuma Süresi: 5 dk 2021 bahar aylarında çıkması beklenen en iyi Japon RPG oyunlarına yer verdiğimiz listemizde birbirinden müthiş konsol ve bilgisayar oyunları var!

İncelemeler

Okuma Süresi: 7 dk Jim Jones, David Koresh, Charles Manson ve Warren Jeffs tarafından kurulan Hepsi birbirinden sapkın hepsi birbirinden tehlikeli bu dört tarikat...

Reklam

Bilim

Okuma Süresi: 2 dk Apa 7.0 Yazım Kuralları, American Psychological Association adlı Amerikan menşei derneğin bilimsel ve akademik makalelerin yazım şekli ile ilgili birkaç...

Tarifler

Okuma Süresi: 2 dk Siyah paltosunun iç cebinden hafifçe ezilmiş bir kutu çıkardı. Harry titreyen parmaklarla açtı onu. İçinde kocaman, yapış yapış çikolatalı bir...

Oyunlar

Okuma Süresi: 5 dk Cyberpunk 2077 evrenindeki en güçlü ikonik silahları, ana görev ve yan görevlerden nasıl elde edebileceğinizi anlatıyoruz! Şimdiye kadar yapılmış en...

Oyunlar

Okuma Süresi: 3 dk Garry's Mod İçin Kapsamlı ve Detaylı Dark RP Terimleri, Chat Komutları ve Kurallar Rehberi

Reklam