Myers–Briggs Tip Göstergesi (MBTI) ile Kişilik Testi

Myers - Briggs Kişilik Tip Belirleme Envanteri

Kişilik özelliklerinin sınıflandırılmasına yardımcı olan bir psikolojik test olan Myers-Briggs Kişilik Envanteri (MBTI) nedir? Hangi amaçlarla kullanılır? MBTI kişilik tipleri ve tip sayıları nelerdir? Tüm detaylarıyla rehberimizde.

40 yılı aşkın süredir yüzlerce çalışmayla geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış olan Myers Briggs kişilik testi, Katharina Cook Briggs ve Isabel Myers tarafından, ünlü psikiyatrist Carl G. Jung’un kişilik/karakter analizlerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır ve ilk çıktığı günden bu yana en çok kabul gören testlerden bir tanesi olmuştur.

MBTI Kişilik Testi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Myers-Briggs Kişilik Envanteri (MBTI), kişilik özelliklerinin sınıflandırılmasına yardımcı olan bir psikolojik testtir. MBTI, Carl Jung’un psikolojik tipler teorisine dayanır ve insanların dünya ile nasıl etkileşim kurduklarını ve nasıl bilgi işlediklerini belirlemek için kullanılır.

MBTI kişilik testi (Myers-Briggs Type Indicator), kişilerin dört temel boyutta neleri tercih ettiğini ölçer.

Birazdan size bu dört boyuttan ve her bir boyuttaki iki uçtan bahsedeceğim. Lütfen bu yazıyı okurken bu iki uçtan hangisine kendinizi daha yakın hissediyorsanız o uç ve ilgili harfi not alın. Böylelikle yazının sonunda elinizde dört harfli bir kod olacak. İşte bu kod sizin MBTI kişilik kodunuz olacak.

Bu boyutları dinlerken bazılarınız şöyle diyebilir ya iyi de hani bu iki ucun ikisi de ben de var. Bazen öyleyim, bazen böyleyim işte. Evde böyleyim, iş yerinde öbür taraftayım. Böyle demeniz çok normal. Çünkü okuyacağınız özelliklerin her biri aslında hepimizde mevcut. Yani bu özelliklerden birinin var olması diğerinin sizde hiç olmadığı anlamına gelmiyor.

MBTI kişilik farklılıklarını tanımlamak için bir dizi harf çifti
MBTI kişilik farklılıklarını tanımlamak için bir dizi harf çifti

Ancak bu iki özellik de sizde var belki ama bir tanesi mutlaka bir tık daha ağır basıyordur yani bir tanesi sizin daha doğal, daha spontane halinizdir? Daha çabasız halinizdir. Bunu düşünerek karar vermeye çalışın. Şöyle düşünün. Baskın olan bir elimiz var. Kimimiz sağ elimizle yazıyoruz, kimimiz sol elimizle yazıyoruz.

Bir şekilde zorlarsak aslında her birimiz baskın olmayan elimizle de yazabiliriz. Ancak bir tanesiyle yazmak bizim için daha doğal, daha çabasızdır. İşte testin sizden istediği o daha doğal, daha çabasız, diğerine oranla bir tık daha baskın olan haliniz hangisi? Buna göre seçim yapıp, karar vermelisiniz.

MBTI kişilik farklılıklarını tanımlamak için bir dizi harf çifti kullanır.

  • I (içedönük)
  • E (Dışadönük)
  • S (Duyumsayanlar- Sağduyulular)
  • N (Sezgilerini kullananlar)
  • T (Düşünenler)
  • F (Hissedenler)
  • J (Yargılayanlar)
  • P (Kavrayanlar)

MBTI Kişilik Testi’nin Temel Boyutları Nelerdir?

MBTI Kişilik Testi’nin dört temel boyutu, her bir boyutunun iki karşıt tercihi arasındaki etkileşimlerden kaynaklanan 16 farklı kişilik tipi oluşturur.

1. Enerji Boyutu

MBTI kişiliği incelerken kullandığı boyutlardan ilki, enerjinizin kaynağı, enerjinizi daha çok nereden alıyorsunuz? Dış dünyadan mı yoksa kendi içsel dünyanızdan mı? Buna göre enerji boyutunda insanları iki uçta değerlendiriyor.

Bunlardan biri içe dönükler, diğeri ise dışa dönükler.

Şimdi bu iki boyut hakkında kısaca bilgi vereceğim. Hangisine kendinizi daha yakın hissediyorsanız onunla ilgili harfi lütfen kaydedin.

Önce içe dönüklerden başlayalım.

İçe dönükler yani I harfiyle sembolize edilen grubumuz, ihtiyaç duydukları enerjiyi kendi iç dünyalarından alan, nispeten daha sakin, daha az konuşan insanlar. Bu kişiler yanlış anlaşılmasın. İçe dönük demek içine kapanık demek değildir. İçe dönük demek, ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi içsel dünyasından, kendisiyle baş başa kalarak alıyor demektir.

Enerji boyutu
Enerji boyutu

Bu insanların bir kısmı da son derece sosyal olabilirler. Cana yakın olabilirler. Diğer insanlarla sohbet etmeyi seviyor olabilirler. Ancak bu yine de sınırlıdır. Yani bu sosyalleşme arttığında, süresi arttığında uzadığında yorulabilirler. Tercih ettikleri şey daha çok kendi iç dünyalarıdır. Dolayısıyla eğer siz bir içe dönük olduğunuzu düşünüyorsanız o zaman I harfini not edin.

Gelelim dışa dönüklere. Dışa dönükler ise ihtiyaç duydukları enerjiyi dış dünyadan, dış dünya ile kurdukları etkileşimden alırlar. Diğer insanlarla konuşmayı, sosyalleşmeyi severler; konuşkan, girişken ve hemen harekete geçmeye istekliler. Herkes biraz içe dönük, biraz da dışa dönüktür. Fakat hangisi sizin doğal çabasız haliniz? Lütfen bunu düşünün.

Eğer bir içe dönük olduğunuzu düşünüyorsanız kendinizi I harfini yazın. Eğer dışa dönük olduğunuzu düşünüyorsanız E harfini not edin.

2. Algı Boyutu

Bir diğer boyut dünyayı nasıl algıladığımız da ilgili boyuttur. Buna göre bazı insanlar dünyayı daha çok duyusal olarak algılarken, bazıları daha çok sezgisel olarak algılar. Peki ne demek bu?

Şimdi her bir ucu açıklayacağım. Lütfen kendinizi hangi uca yakın görüyorsanız onunla ilgili harfi kaydedin.

Önce duyusal algılayanlar dan başlayalım. Dünyayı duyusal olarak algılayanlar iyi birer gözlemcilerdir. Farkındalıkları yüksektir, meraklı ve uyanık insanlardır. Odak noktaları şimdiki zamandır geçmiş ya da gelecek değil andadırlar dolayısıyla gerçekçilerdir. Gerçek ve somut konuları severler, dikkatli karar verirler, sağlamcılardır.

Yani öyle aniden karar vermezler. Dikkatli düşünerek karar verirler ve riske girmek istemezler. Sağlamcılardır. Teorileri pratikte uygulama yaparak anlarlar. Deneyime güvenirler. Eğer kendinizi bu gruba yakın hissediyorsanız az önce kaydettiğiniz harfin yanına bir S harfi ekleyin.

Algı boyutu
Algı boyutu

Şimdi gelelim bu boyuttaki diğer uca yani dünyayı sezgisel olarak algılayanlar grubuna.

Dünyayı sezgisel olarak algılayanlar kuramsal ve soyut konuları severler. Hayal güçleri kuvvetlidir ve odak noktaları gelecek zamandır yaratıcılardır ve gelecekle ilgili olasılıkları hayal etmeyi severler. Hızlı karar verirler.

Teorileri önce anlamak sonra hayata geçirmek isterler. Sezgilerine güvenirler. Bakın bir önceki grup gerçekçi iken bu grup daha çok sezgilerine güveniyor. Eğer kendinizi bu grupta görüyorsanız, az önce kaydettiğiniz harfin yanına bir tane N harfini ekleyin.

3. Karar Alma Boyutu

Bir diğer boyut karar alma boyutudur. Bazı insanlar düşünsel olarak karar alırken bazıları duygusal olarak karar alırlar.

Düşünsel gruptakiler ile başlayalım isterseniz. Adından da anlaşılacağı üzere mantığın ağır bastığı tiplerdir. Bu kişiler karar alırken tüm koşulları analiz ederler. Objektif davranırlar ve neden sonuç ilişkisine göre en mantıklı kararı alırlar. Eğer karar alırken mantıklı tarafta olsanız kendinizi bir T harfi ekleyin.

Karar alma boyutu
Karar alma boyutu

Diğer boyuttakiler ise yani duygusal boyuttakiler ise karar alırken bu kararın kendine ve çevresindeki diğer insanlara göre neyin önemli olduğu ve değerlere uyuyor mu uymuyor mu buna bakarlar. Yani biz bir karar alacağız ama bu herkesi mutlu edecek mi? Bu herkese uyuyor mu?

Onlar için önemlidir. Karar verirken daha çok duyguları ağır basar. Diğer insanlar onlar için önemlidir. Diğer insanlarla empati kurarlar ve diğer insanları mutlu etmeye çalışırlar. Duygusal taraftaysanız kendinize bir F harfi ekleyin.

4. Dış Dünyaya Yönelme Boyutu

Bir diğer boyut dış dünya ile ilişkimiz ve hayatımızı nasıl düzenlediğimiz ilgili bir boyutudur. Buna göre bazı insanlar yargılayıcı gruptadır. Bazı insanlar ise algılayıcı gruptadır.

Önce yargılayıcı gruptan bahsedelim isterseniz. Yargılayıcı insanlar kontrolcü insanlardır. Hayatı kontrol etmeyi, planlamayı severler. Sonuç odaklılardır, acelecilerdir hemen bir an önce sonuca ulaşmak isterler ve sonuca giden yolu titizlikle planlarlar.

Ve hayatın bu plana uygun şekilde akmasını beklerler. Bir şekilde aksilikler olduğunda, plana uygun gitmediğinde, son dakika sıkıntıları ortaya çıktığında ya da belirsizlikler olduğunda bu durum onların hoşuna hiç gitmez. Yaşamı planlarına uygun olarak yönetmek isterler. Sistematik ve metodik insanlardır.

 

Dış dünyaya yönelme boyutu
Dış dünyaya yönelme boyutu

Gelelim algılayıcı boyuta. Algılayıcı boyuttakiler ise sonuç değil, süreç odaklılar ve yargılayıcı insanlar kadar katı değiller. Hayat karşısında daha esnek, daha spontane, daha doğal yaşamayı tercih ediyorlar. Yani kesin kararlar, kesin planlar onlara sınırlayıcı geliyor. Bunun yerine yaşayalım, görelim tavırları var.

Daha esnekler, yaşamı kontrol etmek değil, deneyimlemek ve anlamak istiyorlar. Dolayısıyla değişimlere de açıklar, yeni olasılıkları açıklar ve değişime ve yeniliğe çabucak uyum sağlayabiliyorlar. Eğer kendinizi bu grupta görüyorsanız bir P harfi ekleyin. Az önce yazdığınız harflerin yanına.

Eğer diğer grupta yani yargılayıcı, daha böyle kontrolcü grupta görüyorsanız o zaman diğer harflerinin yanına bir J harfini ekleyin.

Buna göre elinizde dört harften oluşan bir kod var. Şu an bu kod sizin kişilik tipiniz. Peki bu sonuçlara göre sizin kişilik tipini hangisi çıktı?

Sonuçlarınızı değerlendirmek için “Myers – Briggs Kişilik Tip Belirleme Envanteri“nden faydalanabilirsiniz.

Ayrıca bu tarz psikoloji konuları ilginizi çekiyorsa, yine sitemizde yer alan “Kişiliğin Beş Büyük Boyutu (OCEAN) Nedir?” adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
İlgili İçerikler