Apa 7 Yazım Kuralları ile Makale Yazımı ve Kaynakça

Apa 7.0 Yazım Kuralları, American Psychological Association adlı Amerikan menşei derneğin bilimsel ve akademik makalelerin yazım şekli ile ilgili birkaç yılda bir yayımladığı standart yazım kurallarını ve formatını içeren bir kitapçıktır.

Apa 7 Yazım Kuralları, American Psychological Association adlı Amerikan menşei derneğin bilimsel ve akademik makalelerin yazım şekli ile ilgili birkaç yılda bir yayımladığı standart yazım kurallarını ve formatını içeren bir kitapçıktır.

Genellikle dönem sonu tez ödevlerinde, bilimsel araştırma raporlarında, deneysel çalışmalarda, literatür çalışmalarında, teorik içerikli makalelerde, metodolojik araştırma makalelerinde ve vaka çalışmalarında kullanılır.

Bilimsel araştırma makalesi yazımı, bilgi, beceri ve profesyonellik gerektiren akademik bir iştir. Bilimsel makaleler, araştırma bulgularını kanıta dayalı biçimde bilimsel uygulamaları geliştirmede bilime nitelik bakımından kaynak oluşturur. Bir araştırma makalesinin yazımı bilimsel nitelikte ve okuyucuların anlayabileceği sadelikte olmalıdır.

İyi kalitede yazılan bir bilimsel makale Başlık, Öz, Giriş, Yöntem, Bulgu, Tartışma, Kaynakça bölümlerinden oluşur.

Apa 7 Yazım Kuralları: Yazım Özellikleri

 • Makale metni için sayfanın dört kenarından(sağ, sol, alt, üst) 2.5 cm aralık kalacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Makale metninin yazı tipi Times New Roman, yazı boyutu 12pt ve satır araları 2 cm aralıklı olmalıdır. Bununla birlikte APA, Calibri 11pt, Arial 11pt, Lucida Sans Unicode 10pt, Georgia 11pt tiplerine de izin verir.
 • Paragraflara 1.25 cm içeriden başlanmalıdır. (Tab tuşuna bir kere basmak yeterlidir.)
 • Sayfanın üst bilgi kısmının soluna yazılacak olan makalenin özet başlığı büyük harflerle yazılmalıdır.
 • Blok alıntısı yapıldığında alıntının tamamı 1.25 cm girintili olmalıdır.(Kelime işlemcisi Word’de Girintiler ve aralıklar sekmesinden ayarlayabilirsiniz.) Ayrıca alıntıyı bitirdiğinizde mutlaka kaynak gösterin.

Apa 7 Yazım Kuralları Makale Bölümleri

 • Başlık/Kapak sayfası(1.sayfadan başlar)
 • Öz/Abstract (Özet kısmıdır. Makale boyunca anlatılacakları kısaca özetler)
 • Giriş(Makalenin gövdesi veya metni. Özet varsa 3.sayfadan, özet yoksa 2.sayfadan itibaren başlar)
 • Yöntem(Makalenin metot bölümüdür. Gözlemlediğiniz verileri nasıl topladığınız hakkındaki bölümdür.)
 • Bulgular(Makalenin en zor bölümüdür. Araştırmanız hakkındaki temel sonuçları bu kısımda sunarsınız)
 • Tartışma
 • Kaynakça(Makale metninden sonra başlar)
 • Ekler/Notlar(Yazarın eklediği ek bilgiler ve aldığı notlardan oluşur)

APA 7 Bilimsel Makalelerde Kaynak Gösterme ve Kaynakça

APA 7 yazım kuralına göre bir makale yazmak istediğinizde mutlaka alıntı ve kaynak göstermelisiniz. Makalenizin atıfta bulunabileceği kabul görmüş akademik makalelere ve makalenizin araştırma içeriğinin esinlendiği bilgilerin doğruluğuna bir referans niteliği taşımalıdır. İncelemeyi gerçekleştiren kişinin savınıza inanması açısından gereklidir.

APA 7 yazım kuralı örneği

APA 7 yazım kuralları Ekim 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Daha önce Apa’nın yayınladığı 6.baskı kullanımdaydı. Fakat 7.baskının çıkması dolayısıyla birçok yönergede değişikliğe gidildi. Bu değişiklikleri aşağıdaki listeden inceleyebilir ya da APA resmi sitesinden APA 7.0 Yazım Kurallarına ulaşabilirsiniz

 1. Yayıncının adı artık kaynakçada yer almıyor.
 2. APA 6’da birden fazla yazarın olduğu araştırmalardaki atıflarda tüm yazar isimleri yer alırken APA 7’de bu özellik kısaltılarak (Acar ve ark., 2020) şeklinde yer alıyor.
 3. Kaynakçada en fazla 7 yazar ismi yer alıyordu. APA 7 ile yazar ismi sayısı 20’ye yükseldi.
 4. Artık DOİ (Digital Object Identifier System) adresi url şeklinde biçimlendirilecek. https://doi.org/10.1080/02626667.2018.146972
 5. Alınma tarihi gerekmedikçe artık url önüne yazılmıyor. Web sitesi adı eklenir ve web sayfası başlıkları italik olarak yazılır. Acar, H.M. (2020, 3 Aralık). Apa 7.0 Yazım Kuralları İle Makale Yazımı Ve Kaynakça. Thinpo. https://www.thinpo.com/apa-7-yazım-kuralları-ile-bilimsel-makale-yazımı-ve-kaynakca/
 6. E-kitap alıntılarında artık köşeli parantez kullanılmıyor. E-kitabın bulunduğu platform veya cihaz kaynakça gösteriminden kaldırıldı. Acar, H.M. (2020). Yıldız Tozu Yoldaşlığı. https://thinpo.com/2ObKrVf
 7. Podcast yayınları, sosyal medya içerikleri ve youtube vb. platformlardaki görsel içerikler, hatta emoji ve hashtag kullanımı; THİNPO. (2020, 21 Aralık). Apa 7.0 Yazım Kuralları İle Makale Yazımı Ve Kaynakça. Thinpo. https://www.thinpo.com/watch?v=NdtcQdlwIZw

Apa 7 Formatının Avantajları

 • Apa 7 ile yazılan tezleri, vakaları ve işlerinizi okumak oldukça kolaydır.
 • Kriterler ve üslup ile ilgili kuralları uygulamak size bir disiplin ve dil bilgisi becerisi kazandıracaktır.
 • Apa stili ile yazılan içeriklerde intihale düşmeden rahatça alıntı yapabileceksiniz.
 • Apa stili küresel bir ağa sahiptir. Bu nedenle her yerde kullanabilirsiniz.
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
İlgili İçerikler